Privacy Statement Uitjezorg IJmond

Uitjezorg IJmond is een initiatief van Stichting Reigershoeve (in dit document aangeduid als ‘de Reigershoeve’). De Reigershoeve verzamelt daarvoor op verschillende plekken persoonsgegevens van websitebezoekers, abonnees op de nieuwsbrief, deelnemers aan activiteiten, betrokken vrijwilligers en beroepskrachten. De Reigershoeve wil je graag informeren over deze verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je onder andere hoe je persoonsgegevens door de Reigershoeve worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar je naartoe kunt om je rechten uit te oefenen of om vragen te stellen omtrent je privacy. Deze Privacyverklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de ‘AVG’).

Klik hieronder om te bekijken welke gegevens wij over jou verwerken en waarom.

  1. Je maakt gebruik van onze website of hebt je aangemeld voor de nieuwsbrief van Uitjezorg IJmond.
  2. Je bent deelnemer aan één van de activiteiten van Uitjezorg IJmond van de Reigershoeve.

 

Algemeen
Wie is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en verwerken van gegevens?
Uitjezorg IJmond is een initiatief van Stichting Reigershoeve, gevestigd aan Oosterweg 5B, 1968 KM Heemskerk. Stichting Reigershoeve is verantwoordelijk voor een veilige verwerking en bewaring van persoonsgegevens. Voor vragen omtrent privacy of gegevensbescherming kun je contact opnemen met Bernadette Willemse via telefoonnummer 0251-207027 en mailadres info@reigershoeve.nl. Je kunt ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (Joris Bijvoets, jcbijvoets@avg-compleet.nl).

Welke rechten heb je als er gegevens over je worden bewaard?
Inzage: Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens te vragen die worden verwerkt door of namens de Reigershoeve.
Wijziging: Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.
Beperking: Je kunt de verwerking van je persoonsgegevens ook door de Reigershoeve laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij je verzoek tot wijziging van je persoonsgegevens controleren.
Wissen van persoonsgegevens: Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens door de Reigershoeve te laten verwijderen, tenzij de Reigershoeve op grond van de AVG toegestane redenen heeft om je persoonsgegevens te houden.
Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op verzoek verstrekt de Reigershoeve een kopie van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt, en heb je het recht die persoonsgegevens ongehinderd door de Reigershoeve aan een derde partij te laten overdragen.
Recht van bezwaar: Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Reigershoeve. De Reigershoeve kan je hierbij verzoeken om met je specifieke situatie verband houdende redenen op te geven.

Je kunt al deze rechten uitoefenen door ons te bellen op 0251-207027 of een e-mail te sturen naar info@reigershoeve.nl. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Daar waar je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens door de Reigershoeve (bijvoorbeeld omdat je de nieuwsbrief wilt ontvangen), kun
je deze toestemming op elk moment intrekken zoals aangegeven in deze Privacyverklaring.

Worden je gegevens aan anderen doorgegeven?
In principe worden je gegevens niet aan andere doorgegeven. We geven je gegevens alleen door als dit noodzakelijk om de activiteiten in goede banen te leiden of te laten verzorgen door een externe partij. Voor deze zaken geeft de Reigershoeve wel gegevens aan een derde partij door. Voorbeelden hiervan zijn eventuele begeleiders van een andere organisatie dan de Reigershoeve, Mollie (betalingssysteem) om online betalen mogelijk te maken, overzichten van inschrijvingen van activiteiten mogelijk te maken en Mailchimp voor het versturen van maandelijkse Nieuwsbrieven. De Reigershoeve zorgt ervoor dat waar nodig verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin de partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeve van de Reigershoeve te verwerken.

Disclaimer
Stichting Reigershoeve is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is
daarvoor afdoende.

Privacy gebruikers website
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Cookies
Als u onze website www.uitjezorgijmond.nl bezoekt wordt u gevraagd of u wel of geen cookies wilt accepteren. Stichting Reigershoeve maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus
plaatst zelf geen tracking cookie op je computer. Wel maakt de Reigershoeve gebruik van Google Analytics, waardoor er wordt bijgehouden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens
worden volledig anoniem verzameld en verwerkt. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Stichting Reigershoeve heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics
uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Reigershoeve heeft hier geen invloed op.

Aan- en afmelding activiteit
Wanneer u zich aanmeldt voor één van de activiteiten via een aanvraagformulier op de website www.UitjezorgIJmond.nl

  • vragen wij uw naam, uw e-mail adres en aanvullende informatie. Deze gebruiken wij voor het verwerken van de aan- of afmelding.
  • maken wij indien er sprake is van een betaalde activiteit gebruik van Mollie waarin u uw bankgegevens gebruikt. Uw bankgegevens worden alleen in Mollie opgeslagen.
  • als u uw telefoonnummer opgeeft, kan een medewerker van Uitjezorg u bellen voor nadere informatie vooraf of om u te vragen naar uw specifieke wensen. Het kan ook zijn om door te geven als een activiteit door ziekte of door overmacht niet door kan gaan.
  • als u aanvullende informatie opgeeft, zoals aanvullende vragen over een activiteit, kan een medewerker van Uitjezorg u zo gericht mogelijk helpen.
  • bij beëindiging van een activiteit kunnen wij steekproefsgewijs uw gegevens gebruiken om u te bellen of te e-mailen voor een evaluatie.

Contactformulier
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Stichting Reigershoeve gebruik maakt van een SSL certificaat. De Reigershoeve
verwerkt vervolgens uw naam, uw e-mailadres, en aanvullende informatie die u hebt ingevoerd in het contactformulier. Stichting Reigershoeve verwerkt deze persoonsgegevens om per mail of
telefonisch ocontact met u op te kunnen nemen. We bewaren deze gegevens voor een periode van 12 maanden, tenzij u aangeeft dat u wilt dat de gegevens eerder worden verwijderd.

Je hebt je aangemeld voor onze nieuwsbrief
Uitjezorg IJmond verstuurt nieuwsbrieven aan mensen die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld.

  • Als je je voor de nieuwsbrief aanmeldt, dan slaan wij je e-mailadres op om je regelmatig de nieuwsbrief te sturen.
  • Wanneer je je via de website hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, bewaren we je je gegevens totdat je je afmeldt. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door wanneer je de nieuwsbrief krijgt, aan te geven dat je hem niet meer wilt ontvangen, of door contact met ons op te nemen

Versie 1.0, 19 januari 2023