Uitjezorg is er voor iedereen die leeft met dementie.

Leven met dementie heeft een enorme impact op de persoon met deze aandoening en het netwerk van mensen daaromheen. Alle leed of beperkingen wegnemen kan niet, maar mensen ontmoeten die hetzelfde doormaken wel. Want samen voel je je gesteund, en ben je sterker.

Wij bieden mensen met dementie die thuis wonen en hun naasten een fijne dag. Met momenten om naar uit te kijken. En bijeenkomsten die zorgen voor een positieve bijdrage aan een betekenisvol leven.’ Ontmoet mensen met dezelfde ervaringen in een veilige omgeving. Maak plezier, deel uw zorgen, lucht uw hart, huil uit en leer van lotgenoten’

We willen van Uitjezorg een beweging maken waarbij deelnemers zoveel mogelijk zelf vormgeven aan de diverse activiteiten. Zodat Uitjezorg van hen blijft. De Reigershoeve en mogelijke partners spelen slechts een ondersteunende rol.

'Dus… doe mee, denk mee en vergeet voor even uw zorgen'

Het ontstaan van Uitjezorg;

Begin 2022 nodigde de Reigershoeve mensen met dementie en hun naasten uit voor een gesprek. We wilden weten of wij meer voor hun konden betekenen in de thuissituatie. Niet door thuiszorg of professionele ondersteuning te bieden. Maar door samen activiteiten te organiseren die bijdragen aan een fijne dag. Daar zijn we op de Reigershoeve expert in.

Uit deze gesprekken kwam belangrijke informatie naar voren:

  1. Mensen met dementie willen mee blijven tellen en mee blijven doen.
  2. De persoon met dementie en zijn naasten zijn vaak sterk verbonden. Met veel veerkracht, creativiteit en kracht maken zij er samen al tijden het beste van.
  3. Het is fijn om samen activiteiten te ondernemen waarbij rekening wordt gehouden dat er dementie is.
  4. Mensen die leven met dementie (naasten én de persoon met diagnose) zijn graag bereid om anderen hierover te vertellen en te steunen bij het vinden van een weg in bijvoorbeeld het zorglandschap of het omgaan met moeilijke situaties.
  5. Het is fijn om anderen te ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten en die je daardoor echt begrijpen. Mensen met dementie onderling, naasten onderling, en zeker ook mensen die leven met dementie door elkaar.

De rest van 2022 is geëxperimenteerd met het organiseren van activiteiten en het vormen van een groep ambassadeurs van mensen die leven met dementie. Bovenstaande bevindingen waren hierbij leidend. Inmiddels zijn de ambassadeurs (de Initiatiefgroep) de spil van Uitjezorg.

'Ik vond steun bij lotgenoten en kreeg een nieuwe blik op mijn situatie.'

Onze activiteiten worden bedacht voor en door mensen die leven met dementie. Wilt u meedenken, meldt u zich vooral aan.